11,79 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023

Pomaly rozpustné tablety STAPAR modrý tableta chlórová zabezpečujú dlhodobú dezinfekciu vody v bazéne. Vďaka pomalému uvoľňovaniu aktívneho chlóru poskytujú potešenie z komfortu čistej vody. Účinok tabliet účinne chráni vodu pred znečisťujúcimi látkami, hubami a baktériami. STAPAR modrý tableta chlórová je ľahko použiteľná a dozibilná. Forma prostriedku: tablety. Spôsob použitia: Pred použitím prostriedku

Na sklade
EAN:
Výrobca:
Popis produktu

Pomaly rozpustné tablety STAPAR modrý tableta chlórová zabezpečujú dlhodobú dezinfekciu vody v bazéne. Vďaka pomalému uvoľňovaniu aktívneho chlóru poskytujú potešenie z komfortu čistej vody. Účinok tabliet účinne chráni vodu pred znečisťujúcimi látkami, hubami a baktériami. STAPAR modrý tableta chlórová je ľahko použiteľná a dozibilná. Forma prostriedku: tablety.

Spôsob použitia: Pred použitím prostriedku STAPAR modrý tableta chlórová skontrolujte pH vody pomocou pH testu. Ak sa líši od 7,0 - 7,6, pH vody sa musí upraviť prípravkami STAPAR pH- a STAPAR pH +. Vždy je potrebné mať na pamäti, že STAPAR modrý tableta chlórová sa používa večer po skončení kúpeľa. Je potrebné zvážiť kontrolu pH a aktívneho chlóru v bazéne vhodnými testami, pretože tieto parametre sa menia v závislosti od poveternostných podmienok a veľkého počtu kúpacích sa.

STAPAR modrý tableta chlórová sa má používať každých 7 dní 1 až 2 tablety na 20 m³ vody v bazéne. Ak je vonkajšia teplota vyššia ako 25° C, používajte 2 tablety. Zodpovedajúce množstvo tabliet by sa malo umiestniť do nástavca alebo plováka a súčasne zapnúť obehové čerpadlo, ak je v súprave s bazénom. Na riadnu dezinfekciu sa majú použiť aj granuly STAPAR chlór v granuliach v dávke 100 g/10 m³. Obsah voľného chlóru vo vode musí byť v súlade s nariadením ministra zdravotníctva o kvalite vody určenej na použitie pre ľudí.

Pozor: Tablety nikdy neaplikujte priamo do vody, dávkovanie je najvhodnejšie večer, keď sa nikto nekúpe.

Obsah: Účinná látka Symklosen (1000 mg/g)

H272 Môže zintenzívniť požiar, oxidačné činidlo.

H302 Po požití je škodlivý.

H319 Dráždi oči.

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, má dlhodobé účinky.

P210 Uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla, horúcich povrchov, zdrojov iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Nefajčite.

P273 Zabráňte úniku do životného prostredia.

P301+P312 V PRÍPADE SPOLKNUTIA: Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc.

P305+P351+P338 V PRÍPADE ZASAŽENIA OČÍ: Opatrne vypláchnite niekoľko minút vodou. Ak máte, odstráňte kontaktné šošovky, ak ich možno ľahko odstrániť. Pokračujte v oplachovaní.

P501 Obsah / obal zlikvidujte do príslušne označených nádob v súlade s miestnymi požiadavkami.

UH031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxické plyny.

NEBEZPEČENSTVO: CHRÁŇTE PRED DEŤMI!

Číslo šarže, dátum exspirácie: uvedené na obale.

CHRÁŇTE PRED DEŤMI!

Prvá pomoc:

Ak sa u Vás objavia znepokojujúce príznaky, poraďte sa so svojím lekárom. Pri kontakte s pokožkou: Odstráňte kontaminované oblečenie. Postihnutú pokožku umyte veľkým množstvom vody. Pred opätovným použitím oblečenie vyperte. Po zasiahnutí dýchacích ciest: Nechajte postihnutého na čerstvom vzduchu, poskytnite mu teplo a pokoj. Dodržiavajte všeobecné zásady bezpečnosti a hygieny. Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite. Pred prerušením a po ukončení práce si dôkladne umyte ruky. Ukážte etiketu ošetrujúcemu lekárovi. V prípade vystavenia pôsobenia prachu z výrobku preveďte postihnutú osobu do dobre vetraného priestoru a vyhľadajte lekársku pomoc.

a) dýchacie cesty: okamžite odvedzte postihnutú osobu do dobre vetraného priestoru; umiestnite postihnutú osobu do pololežiacej polohy, uvoľnite oblečenie, uistite sa, že v ústach postihnutej osoby nie sú žiadne predmety alebo výtok, ktorý by bránil jej dýchaniu; v prípade, že postihnutá osoba nedýcha, uskutočnite umelé dýchanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

b) koža: odstráňte kontaminované oblečenie, umyte postihnutú kožu veľkým množstvom vody: nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá alebo riedidlá na umývanie kože; v prípade znepokojujúcich príznakov sa poraďte s lekárom.

c) oči: postihnuté oči opláchnite s otvorenými viečkami prúdom tečúcej vody počas 10 - 15 minút; vyhnite sa silnému prúdu vody, ktorý by mohol spôsobiť riziko poškodenia rohovky; pred konzultáciou s lekárom nepoužívajte žiadne očné tekutiny alebo masti; ak poškodený používa kontaktné šošovky, ak je to možné, vyberte ich; ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

d) tráviaci trakt: ústa vypláchnite veľkým množstvom tečúcej vody, nevyvolávajte vracanie; ak je postihnutý pri vedomí, podávajte vodu v malom množstve; ak je v bezvedomí, nepodávajte nič do úst; ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Niežiadúce účinky: Prostriedok môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest inhaláciou (kýchanie, kašeľ). Riziko straty zraku. Prehĺtanie môže spôsobiť popáleniny úst, pažeráka a žalúdka.

Môžete sa kúpať po 12 hodinách od dezinfekcie, napr. dezinfikovať večer, kúpať sa ráno. Uchovávajte len v pôvodnom hermeticky uzavretom obale, v suchej, chladnej a dobre vetranej miestnosti.

Neuchovávajte spolu s potravinami a krmivami pre zvieratá. Chráňte pred otvoreným ohňom, horúcimi povrchmi a zdrojmi vznietenia. Informácie o každom konkrétnom environmentálnom nebezpečenstve: Do podzemnej vody, kanalizácie, odpadových vôd alebo pôdy nesmie preniknúť veľké množstvo prípravku.
A

Bazény

Vitajte na našom webe v kategórii Ploty a brány, konkrétne v podkategórii Bazény. Tu nájdete všetko, čo potrebujete pre vytvorenie čarovného a relaxačného miesta v vašej záhrade. Naša ponuka bazénov je pestrá a prispôsobí sa rôznym štýlom a potrebám. Ponúkame široký výber bazénov rôznych veľkostí, tvarov a materiálov. Naše bazény sú vyrobené z kvalitných materiálov, ktoré zaručujú dlhú životnosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom. Môžete si vybrať medzi betónovými, keramickými, plastovými alebo sklolaminátovými bazénmi. Okrem samotných bazénov poskytujeme aj doplnkové prvky, ktoré prispievajú k pohodliu a bezpečnosti v bazéne. Ponúkame vstupné schody, ležadlá a iné príslušenstvo, ktoré umožní vašim blízkym relaxovať vo vode s maximálnym pohodlím. Naša skúsená a profesionálna tímy sú k dispozícii na montáž bazénu na vašej záhrade. Sme presvedčení, že si u nás vyberiete bazén, ktorý bude presne podľa vašich predstáv a požiadaviek. Naša kvalitná a spoľahlivá služba vám zaručuje bezproblémovú montáž bazénu a starostlivosť o vás aj po jeho dokončení. Všetky naše bazény sa vyznačujú vysokou kvalitou, dlhou životnosťou a jednoduchou údržbou. Okrem toho dbáme aj na bezpečnosť a záruku, aby ste mohli bez obáv užívať svoj bazén. Naše produkty splňujú všetky prísne normy a sú certifikované. Pridajte hodnotu svojej záhrade a vytvorte si dokonalý relaxačný priestor s našimi bazénmi. Prehliadnite si našu širokú ponuku na našom webe a objavte svet nekonečných možností, ktoré vám naše bazény ponúkajú. Nech už snívate o vlastnom bazéne na plávanie, relax alebo oslavu, sme tu pre vás, aby sme vaše sny splnili.

3,99 €
Koľko stojí Stapar chlórová tableta malá modrá 1 kg?
Momentálne je tovar v akcii za cenu 11,79 €
V akej kategórii mám produkt hľadať v eshope?

MASTER Pool Sirocco Blue 420 x 84 cm JL17800 MASTER Pool Sirocco Blue 420 x 84 cm JL17800

Bazén Sirocco Blue 420 x 84 cm je moderný kruhový bazén s podpornou konštrukciou s nerezovou povrchovou úpravou. Jednoduchá konštrukcia umožňuje zostaviť bazén za menej ako 30 minút. Upúta svojou jednoduchou montážou a nízkou cenou. Technické dáta: rozmery 420 x 84 cm výška výška hladiny 74 cm objem bazénu pri naplnení 90% - 9.495 litrov oceľový rám s antikoróznou úpravou ventil pre rýchle vypustenie priechody

Nafukovacia vírivka 1.80x1.80x0.71m Hawaii hydrojet pro 60031 Nafukovacia vírivka 1.80x1.80x0.71m Hawaii hydrojet pro 60031

Bazénový rebrík 84cm 58430 Bazénový rebrík 84cm 58430

Bazénový rebrík Bestway® je vynikajúcim doplnkom k nadzemnému bazénu, ktorý poskytuje bezpečný a ľahký vstup a výstup. 33 "/ 84 cm rebrík je vybavený kovovými rámami odolnými voči hrdzi, odolnými schodmi a ľahkou konštrukciou. Na kúpanie je bazénový rebrík Bestway® nevyhnutnosťou! kovový rám odolný voči korózii odolné plastové schodíky ľahká inštalácia Návod na použitie

Bazénik s nafukovacou podlahou 3 farby 51104 Bazénik s nafukovacou podlahou 3 farby 51104

bazénik pre deti, priemer 102cm, výška 25 cm, 3 farebné kruhy, nafukovacia podlaha, opravná sada v komplete, pre deti vo veku 2+ * Používajte prosím len vo vode, v hĺbke, kde dieťa cíti dno pod nohami a pod dohľadom dospelého Návod na použitie

Tabletki multi maxi 5w1 2.4kg Tabletki multi maxi 5w1 2.4kg

Multi tablety MAXI sú 200 g tablety zabezpečujúce dezinfekciu, vločkovanie, likvidáciu rias, stabilizáciu pH a prejasnenie vody. Mať po celú dobu sezóny priezračne čistú vodu v bazéne a nemusieť sa oň príliš starať je snom každého z nás. Bez priebežnej údržby sa však nikdy nezaobídete. Pokiaľ sa ale budete držať nasledujúcich rád, budete sa môcť vždy tešiť z čistej a bezpečnej vody, a to s vynaložením

Vločkovacia gélová tableta 2v1 Marimex Vločkovacia gélová tableta 2v1 Marimex

Gélová tableta je určená pre použitie v nadzemných bazénoch. Je možné ju použiť len v skimmery. Odporúčame udržiavať mimo dosahu detí. Účinnosť gélu nie je ovplyvnená farbou tablety ani jej objemom (vystavením na vzduchu môže dôjsť k úbytku objemu gélu).  Gélová tableta sa postupne rozpúšťa a okolo nečistôt vytvára "gélový obal". Nečistoty klesnú ku dnu, odkiaľ ich potom môžete vysať bazénovým vysávačom.

Bazénová chémia Aquamar pH- 1,35 kg Bazénová chémia Aquamar pH- 1,35 kg

Prípravok slúži k zníženiu hodnoty pH vo vode, kde ideálna hodnota je 6,8 až 7,2. Príliš zásadité pH od hodnoty 7,8 totiž vedie k tvorbe rôznych minerálnych zákalov, vodného kameňa a iných zrazenín. Rovnako ako k vyššej dráždivosti vody a zvyšujúcemu sa obsahu škodlivého viazaného chlóru. Takáto voda je väčšinou intenzívne cítiť po chlóre. Pre aký bazén je produkt vhodný :  nadzemný bazén zapustené

Bazénová chémia Aquamar Start 0,9 kg Bazénová chémia Aquamar Start 0,9 kg

Prípravok slúži k rýchlemu zachlórovaniu vody, napríklad pri napúšťaní bazénu. Aby sa zabránilo tvorbe rias a mikroorganizmov, musí bazénová voda obsahovať minimálne množstvo chlóru už na začiatku. Marimex Start je vôbec prvá bazénová chémia, ktorú odporúčame po napustení bazéna použiť. Pomôže vám výrazne ušetriť financie za neskoršiu starostlivosť o vodu. Pre aké bazény je produkt vhodný: nadzemné

Bazén Orlando 3,66x1,07m bez příslušenstva Bazén Orlando 3,66x1,07m bez příslušenstva

Bazén Orlando je bazén určený pre celoročnú prevádzku. Po kúpacej sezóne ho nie je nutné rozoberať a uskladniť, ale stačí ho patrične zazimovať a ďalší rok pred kúpacou sezónou odzimovať a začať znovu používať. Kúpanie vo vlastnom veľkom bazéne si môže dopriať naozaj každý. Prednosťou bazéna Orlando je: stabilná a pevná konštrukcia, galvanizovaná bazénová stena, široká hladina vody, jednoduché

Podhlavník pro vířivky Pure Spa Podhlavník pro vířivky Pure Spa

Chcete vo vírivke príjemne relaxovať a odpočívať? Podhlavník do vírivky vám dovolí dokonca príjemne zavrieť oči a nechať sa unášať zvukmi príjemnej hudby a bublaním vírivky. Relaxujte bez obmedzenia a pohodlne! Parametry: Podhlavník pro vířivky Pure Spa Hmotnosť: 0.346 kg Šírka: 39 cm Hĺbka: 30 cm Výška: 23 cm

Bestway Obdĺžnikový nadzemný bazén Power Steel s kartušovou filtráciou Bestway Obdĺžnikový nadzemný bazén Power Steel s kartušovou filtráciou

Užite si leto svojich snov s nadzemným obdĺžnikovým bazénom Bestway Power Steel priamo vo vašej záhrade. Obdĺžnikový tvar poskytuje viac priestoru na plávanie a hranie. Extra silné bočné steny tohto bazéna sú vyrobené z materiálu Tritech, 3-vrstvového vystuženého materiálu s jadrom z polyesterovej siete uzavretého medzi dvoma vrstvami PVC materiálu s vysokou rozchodnosťou. Odolný a nehrdzavejúci oceľový

Vonkajsia sprcha SOLARFLOW 35L 58696 Vonkajsia sprcha SOLARFLOW 35L 58696

Čierno-sivý sprchovací zásobník s objemom 35 L (9.2 gal.) umožňuje ohrev vody slnkom Jednoduchá inštalácia pomocou priloženého podstavca alebo sa dá namontovať na väčšinu povrchov Veľká základňa poskytuje stabilitu Nastaviteľná sprchová hlavica môže byť pevná alebo ručná a má viacero nastavení prúdu Nastaviteľný prietok vody a rukoväť na nastavenie teploty Praktický zásobník

Bestway Nafukovací bazén Fast Set pr. 457 cm, v. 122 cm Bestway Nafukovací bazén Fast Set pr. 457 cm, v. 122 cm

Bestway nadzemný kruhový bazén Fast Set je skvelý rodinný bazén, ktorý zostavíte v priebehu niekoľkých minút. Stačí rovná plocha, nafúknuť vrchný kruh. Telo bazéna sa zdvihne, akonáhle bazén naplníte vodou.Sada obsahuje filtračné čerpadlo a filtračnú vložku, ktorá udržuje vodu čerstvú a čistú, schodíky a kryciu plachtu. Dodáva sa tiež s vypúšťacím ventilom na reguláciu prietoku, ktorý umožňuje rýchle

Ochranná plachta na bazén KARIBU 470 x 470 cm zelená Dekorhome Ochranná plachta na bazén KARIBU 470 x 470 cm zelená Dekorhome

Ochranná PEB fólia na bazén 470 x 470 cm. Fólia sa jednoducho umiestni nad bazén a utiahne sa pomocou napínacej šnúry, ktorá je prevlečená očkami a napínaním.Farba:zelenáRozmery:priemer plachty: 510 cmVýrobok je určený len na súkromné (domáce) využitie.


    Vírivka Bestway® Lay-Z-Spa™, 60025, Helsinki AirJet™, 1,80x0,66 m
   Vírivka Bestway® Lay-Z-Spa™, 60025, Helsinki AirJet™, 1,80x0,66 m

Bestway® Lay-Z-Spa® Helsinki AirJet je vírivka so systémom bublinkovej masáže so 180 tryskami. Vírivka sa vyznačuje extrémne odolnými stenami DuraPlus™ a automatickým vyhrievaním Freeze Shield™, ktoré zabráňuje zamrznutiu vody a poškodeniu vírivky. Vírivka umožňuje naprogramovať ohrievač až na 40 dní vopred. Dávkovač ChemConnect™ poskytuje stálu hladinu chlóru v celej vírivke. Objem pri 80%


    Plachta Intex® Easy set 28022, bazénová, 3,45x0,30 m
   Plachta Intex® Easy set 28022, bazénová, 3,45x0,30 m

<p>Plachta Intex® Easy set 28022chráni Váš bazén pred nečistotami a pomáha udržiavať teplotu vody v bazéne. Odporúčame k nafukovaciemu bazénu o priemere 345 cm. </p>


    Bazén Bestway® Steel Pro™, 56679, filter, pumpa, 3,05x0,76 m
   Bazén Bestway® Steel Pro™, 56679, filter, pumpa, 3,05x0,76 m

Bazén Bestway® Steel Pro™, 56679, filter, pumpa, 3,05x0,76 m


    Bazén Bestway® 51117, Rainbow, detský, nafukovací, dúhový, 1,57x0,46 m
   Bazén Bestway® 51117, Rainbow, detský, nafukovací, dúhový, 1,57x0,46 m

Bazén Bestway® 51117, Rainbow, detský, nafukovací, dúhový, 1,57x0,46 m


    Tablety Chemoform 8601, 20 g, multifunkčné, pomalorozpustné, bal. 1 kg
   Tablety Chemoform 8601, 20 g, multifunkčné, pomalorozpustné, bal. 1 kg

Tablety Chemoform 8601, 20 g, multifunkčné, pomalorozpustné, bal. 1 kg


    Prípravok Chemoform 0604, Algicid standard, 1 lit
   Prípravok Chemoform 0604, Algicid standard, 1 lit

Prípravok Chemoform 0604, Algicid standard, 1 lit

Populárne produkty

DomTextilu Dekoračná 3D nálepka na stenu Cristiano Ronaldo 47x77 cm
10,99 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Jedálenská stolička Eris svetlo sivá/chróm
72,18 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Polička Nero 13 120 – Šedá Lesk
79,00 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Podstavec pre zásobník na dažďovú vodu IBAS S411
18,99 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Kuchynské skrinka Emily D20 Cargo + kôš zelená mat
149,00 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Vianočná vonkajšia dekorácia Sane s jeleňmi, 96 LED
123,49 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Kinekus Uzáver - veko na 50l barel
4,09 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Obraz na plátne Street ART – Banksy
11,40 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Set drevených boxov TRIO, 30 x 21,5 x 40 cm
51,79 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
VILLEROY & BOCH - Subway 3.0 WC doska, SoftClose, alpská biela 8M42S101
188,39 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Šabľová píla s výkonom 710W, 52G166 VERTO
61,90 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Kinekus Dóza s tesnením vysoká 575ml, plastová
2,89 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Kuchynská skrinka Sonja WR dub
89,00 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Dekoria Rímska roleta Capri, žlto - čierne pepito, Výpredaj, 137-79
99,90 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
Kuchynská skrinka Stilo claygrey/artisan 50 Nagu-36 1F
74,00 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023
KONDELA Samy kreslo (ušiak) sivá / čierna
310,00 €
Uvedená cena je platná k 06.12.2023