WC set Mountain time, zelená
10,99 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023
WC set Mountain time, zelená
10,99 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023

Aj tak obyčajnú a často nudnú miestnosť, ako je vaša toaleta spoľahlivo oživí zaujímavý set v netradičnej pastelovej farbe. Je vyrobený z odolného materiálu, ktorý vám dlho vydrží.

KRYSTAL - Leštenka na nábytok 0,75 l
4,21 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023
KRYSTAL - Leštenka na nábytok 0,75 l
4,21 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023

Krystal leštenka je nový, praktický pomocník pre každú gazdinú.Prostriedok veľmi šetrne ošetruje všetky druhy nábytku , zabraňuje nadmernému vysychaniu a dodáva povrchom vysoký lesk. PoužitieAplikujte pomocou rozprašovača priamo na ošetrovanej plochy a mäkkou handrou vyleštite.​Identifikácia nebezpečnosti:Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.Výstražné slovo - PozorKlasifikácia podľa nariadenia 1272/2008/ES:Nebezpečné vlastnostiH226 - Horľavá kvapalina a pary.H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.Pokyny pre bezpečnú manipuláciuP102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS02,GHS07

HG 622 - Vodotesná impregnácia pre slnečníky, plachty a stany 500 ml
9,54 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023

Vodotesná impregnácia na jednoduchú a rýchlu ochranu slnečníkov, markíz, plachiet, stanov, ochranných plachiet, pavilónov a párty stanov z bavlny, bavlny s polyesterom, plátna, ľanu, akrylu a vinylu.Spotreba: - maximálne 10 m2/LPoužitiePoužívajte za bezveterného počasia. Ošetrený povrch musí byť čistý. Znečistený povrch môže nepriaznivo ovplyvniť účinnosť výrobku, preto v prípade potreby pred použitím povrch vyčistite HG prípravkom na čistenie slnečníkov, ochranných plachiet a stanov. Ventil na prednej strane pootočte o štvrtinu a následne nastriekajte prípravok rovnomerne na ošetrovaný povrch. Pre rovnomerné nanášanie dbajte na to, aby bol povrch dobre napnutý. Produkt nechajte celkom zaschnúť. Nepoužívajte, ak sú hlásené v krátkom čase dažďové zrážky.Po použití ventil opäť o štvrtinu potočte.

DEN BRAVEN - Vedro stavebné čierna 12 l
3,93 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023
DEN BRAVEN - Vedro stavebné čierna 12 l
3,93 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023

Stavebné vedro vhodné pre zber záhradného odpadu, miešanie sypkých vrecovaných hmôt s vodou ako malty, betóny i samonivelačné hmoty, k noseniu stavebnej sute alebo na umývanie náradia. Vedro je pružné s vystuženým horným okrajom. 

7964 DR Zázračná hubka na odolné škvrny
0,95 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023
7964 DR Zázračná hubka na odolné škvrny
0,95 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023

Čarovná špongia pokrytá hrubou štruktúrou pripomínajúcou brúsny papier. Nečistoty čistí bez čistiacich prostriedkov, stačí ju dôkladne navlhčiť vodou.

ISOKOR BABY CLEANER - Ekologický prípravok na čistenie hračiek 5 L
53,16 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023
ISOKOR BABY CLEANER - Ekologický prípravok na čistenie hračiek 5 L
53,16 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023

Baby Cleaner je dermatologicky testovaný a hypoalergénny prípravok na umývanie hračiek a iných povrchov s ktorými príde dieťa do styku. Vhodný je na čistenie hračiek, detských podložiek, kobercov i detského nábytku. Okrem toho je možné ho použiť: - na detský kuchynský riad (príbory, poháriky,..) a nábytok- hygienicky čistiť ovocie, zeleninu a iné potraviny pred konzumáciou - tepovať detské kočíky i sedacie súpravy Po vyčistení detského koberca, detskej autosedačky, či iného textilného povrchu môže povrch ošetriť ešte nanoochranou Isokor Lotos Profi. Povrch je podstatne hygienicky, bezpečnejší a odolnejší voči znečisteniu. Zároveň sa predlžuje životnosť takto ošetreného povrchu. Identifikácia nebezpečenstievKlasifikácia látky alebo zmesiPodľa nariadenia 1272/2008:Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.Riziko pre ľudské zdravieŽiadne.Ohrozenie životného prostrediaŽiadne.Fyzikálne/chemické rizikáŽiadne.Prvky označeniaPiktogramy: Žiadne.Heslo: Žiadne.Výstražné upozorneniaŽiadne.Bezpečnostné upozorneniaŽiadne.Iné nebezpečenstváPríloha XIII k nariadeniu REACH - Kritériá na identifikáciu perzistentných, bioakumulatívnych a toxických látok (PBT) a veľmi perzistentných a veľmi bioakumulatívnych látok (vPvB) - neuplatňuje saLátky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém (podľa kritérií delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2100, nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605) - neuplatňuje s

ISOKOR CLEANER HOME - Univerzálny čistiaci prostriedok do domácnosti 250 ml
11,25 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023

Účinný univerzálny prírodný čistič zložený z prírodných látok, výťažkov rastlín a prírodných olejov. Má široké spektrum využitia (napr. odstraňovanie mastných škvŕn, mastnoty a pod.) na rôzne podklady (sklo, keramika, plasty, kov a iné).Okrem odstraňovania mastnoty a škvŕn je použiteľný aj na:- hrubú špinu- olej- rozkladá farbivá ako škvrny od červeného vína, cvikle, ale aj z ovocia (čerešní, čučoriedok, melónu, malín)- vyčistenie podlahy, obkladu a dlažby- odmasťovanie a čistenie strojov a strojných zariadení- tepovanie tkanín, kobercov a oblečenia- očistenie okien, nábytku a skla- dokáže vyčistiť šperky, odstrániť korózne vrstvy z rôznych druhov kovov- umývanie v priestoroch wellness, nemocníc a školských zariadeníPoužitieČistič rieďte destilovanou, demineralizovanou vodou alebo prevarenou vodou.Pomer 1:1 až 1:50.Koncentrát je možné jednoducho pridať do vody na umývanie.Veľmi tvrdá voda môže spôsobiť biele zakalenie a tým sa zníži účinnosť výrobku.IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTIKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s Nariadením No. 1999/45/ECKlasifikácia podľa smerníc 67/548 / EHS alebo 1999/45 / ES: nespĺňa kritériá pre klasifikáciu.Klasifikácie podľa nariadenia EÚ č. 1272/2008Klasifikácia podľa smerníc 67/548 / EHS alebo 1999/45 / ES: nespĺňa kritériá pre klasifikáciu.Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky - Nie sú známeNajzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie - Nie sú známeNajzávažnejšie nepriaznivé účinky na životné prostredie - Nie sú známePrvky označovaniaPrvky označovania v súlade s nariadením č. (ES) č. 1272/2008 ŽiadneIná nebezpečnosťŽiadneĎalšie informácie Žiadne

GEDY 633452 Seventy WC štetka na postavenie, tortora
10,99 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023
GEDY 633452 Seventy WC štetka na postavenie, tortora
10,99 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023

Krásny WC set v minimalistickom štýle oživí každú modernú kúpeľňu aj toaletu. Je vyrobený z termoplastu, ktorý sa vyznačuje vysokou odolnosťou.

Canis Kapsuly do umývačky riadu Jar Platinum 28 ks
9,26 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023
Canis Kapsuly do umývačky riadu Jar Platinum 28 ks
9,26 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023

Kapsuly do umývačky riadu Jar Platinum 28 ks od výrobca Canis. Produkt je skladem.

Kinekus Kartáč na radiátory, dĺžka 33 cm
5,69 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023
Kinekus Kartáč na radiátory, dĺžka 33 cm
5,69 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023

Dvojitá kefa na umývanie a čistenie radiátorov. celková dĺžka: 33 cm použiteľné do teploty 70°C

Chloramin T práškový dezinfekčný prostriedok 1 kg
15,81 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023
Chloramin T práškový dezinfekčný prostriedok 1 kg
15,81 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023

Charakteristika: Vyznačuje sa spoľahlivosťou a širokým spektrom dezinfekčnej účinnosti (baktericídny, virucídny, mykobaktericídny, tuberkulocídny, fungicídny a sporocídny. Obsah aktívneho chlóru 25%.dezinfekčný prípravok so širokým spektrom dezinfekčnej účinnosti slúži na dezinfekciu povrchov a predmetov v zdravotníctve a v komunálnej hygienevhodný na použitie vo veterinárnej praxidezinfekcia pitnej vodydezinfekcia a bielenie textiludezinfekcia po likvidácii následkom živelných katastrofNepoužívajte: Pri alergii na zložky produktu. V rozpore s návodom na použitie.Tehotenstvo a dojčenie: Pred použitím je vhodné poradiť sa s lekárom alebo lekárnikom. Spôsob použitia: Na dezinfekciu sa riedi vodou o teplote 20 -25 ºC na príslušnú koncentráciu roztoku. Silne znečistené predmety a plochy sa najskôr mechanicky očistia a potom dezinfikujú. Je nutné zabezpečiť dokonalé namočenie dezinfikovaného povrchu. Aplikáciu je možné uskutočniť i postrekom. Predmety, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, je nutné po dezinfekcii opláchnuť pitnou vodou. PoužitieKoncentrácia roztoku Dávkovanie (g/l)Expozičná dobaPovrchová dezinfekcia v zdravotníckych zaradeniach a komunálnej hygiene (podlahy predmety, hračky, odevy a pod.)1%10 g30 min.Dezinfekcia v prostredí s možným výskytom mykobaktérií1%10 g60 min.Povrchová dezinfekcia v živočíšnej výrobe (stajne, prepravné prostriedky pre zvieratá) i veterinárnej praxi.2%20 g30 min.Špeciálna dezinfekcia (riziko infekcie/vysoká záťaž)3%30 g30 min.Zloženie: natrium-tozylchloramid 81% Upozornenie: Uchovávajte na tmavom a suchom mieste pri teplote do 25°C, mimo dohľadu a dosahu detí! Nepoužívajte po dátume exspirácie!

WC čistič céder-citrónová tráva Sonett Objem: 750 ml
3,80 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023
WC čistič céder-citrónová tráva Sonett Objem: 750 ml
3,80 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023

Prírodný čistič na WC dôkladne čistí a dezinfikuje toaletu. Odstraňuje vodný kameň, nečistoty a usadeniny.Má sviežu vôňu éterických olejov z cédra a citronely.Je vyrobený z čisto rastlinných zložiek bez akýchkoľvek chemických prísad. 100% biologicky rozložiteľný. Vhodný aj pre ekologické čističky vôd.   Zloženie pdľ Nariadenia (EC) č.648/2004: 5-15% kyselina citrónová, 1-5% aniónové tenzidy (alkoholový sulfát kokosového oleja) a neiónové tenzidy (cukrové tenzidy),

Bispol White Flowers Maxi sviečka v skle s viečkom 500 g
8,67 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023
Bispol White Flowers Maxi sviečka v skle s viečkom 500 g
8,67 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023

Bispol white flowers  Maxi sviečka v skle s viečkom 500 gBispol Sunflowers vonná sviečka v skle vydrží horieť približne 100 hodín. Vášmu domovu dodáva podmanivú príjemnú vôňu.Rozmery sviečky: výška 14 cm, priemer 10 cm. Vonná sviečka BISPOL dokáže navodiť príjemnú atmosféru v každom prostredíSviečka v skle perfektne doladí interiér vášho domovaDoba horenia je 100 hodínBavlnený knôt sa stará o horenie 

Waschkönig Black gél na pranie 1,625l 54praní
4,65 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023
Waschkönig Black gél na pranie 1,625l 54praní
4,65 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023

DER WASCHKÖNIG GÉL BLACK Koncentrovaný prací prostriedok na pranie tmavej a predovšetkým čiernej bielizne v praktickom balení. Aby čierna bola stále čierna aj po opratí. Nevhodný pre vlnu a hodváb. Účinne odstraňuje všetky druhy špiny, nespôsobuje šedivenie a ničenie tkaniny. Gél na pranie s nemeckou kvalitou určený pre všetky typy práčok na všetky typy bielizne. Zloženie gélu ho dovoľuje použiť aj na ručné pranie. Gél obsahuje zložky, ktoré pomáhajú odstraňovať škvrny a väčšie znečistenia. Obsahuje tiež látky, ktoré chránia práčku pred usadzovaním vodného kameňa, preto nie je vyložene potrebné používať iné prostriedky. Neobsahuje fosfáty a zeolity (zložky zodpovedné za senzibilitu).Gél je možné použiť v širokom rozsahu teplôt vody. Účinne perie už od 20 °C do 95 °C. Gél Der Waschkönig C.G. Sensitive je k dispozícii v praktickom balení s objemom 1,625 L, čo postačí na 54 praní.ZLOŽENIE: C12-14 alkoholy, etoxylované

Bref Lemonitta WC gél na toaletu 700ml
2,65 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023
Bref Lemonitta WC gél na toaletu 700ml
2,65 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023

Bref Lemonitta WC gél na toaletu 700mlNový a ešte účinnejšie gél, ktorý vašu toaletu zbaví všetkých škodlivín, baktérií i vodného kameňa. Vytvára tiež špeciálnu vrstvu, ktorá bráni ďalšiemu usadzovaniu nečistôt. Bref Hygiene gél je hustejší než iné prípravky, preto k vašej toalete lepšie priľne a efektívnejšie ju vyčistí. Jeho zloženie je obohatené o esenciálne oleje, ktoré vašu toaletu krásne prevoňajú. Obsah 700 ml. 

CEDRIC Zmeták pre domácnosť CROMA s rúčkou
3,00 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023
CEDRIC Zmeták pre domácnosť CROMA s rúčkou
3,00 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023

Zmeták pre domácnosť s rúčkou

CEDRIC Kefa na drhnutie 26 cm
8,20 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023
CEDRIC Kefa na drhnutie 26 cm
8,20 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023

Kefa na drhnutie s šírkou 26 cm, vhodná na rúčku. Štetina z prírodného vlákna.

CEDRIC WC súpr.keramická, chróm.rúčka
16,80 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023
CEDRIC WC súpr.keramická, chróm.rúčka
16,80 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023

Keramická súprava záchodovej kefy na čistenie misy, chrómovaná rúčka

CEDRIC Oválne vedro so žmýkačkou 12 l
8,70 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023
CEDRIC Oválne vedro so žmýkačkou 12 l
8,70 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023

Oválne vedro 12 l, so žmýkačkou a výlevkou, vhodné k mopu.

CEDRIC MOP náhradná hlavica EKO
1,20 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023
CEDRIC MOP náhradná hlavica EKO
1,20 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023

Univerzálna náhradná hlavica na MOP ekologická, váha 140g.

CEDRIC Náhrada k stierke 10082, 32 cm
5,30 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023
CEDRIC Náhrada k stierke 10082, 32 cm
5,30 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023

Náhrada k stierke kovovej, ktorá má v popise číslo 10082. Rozmer 32 cm.

SO - SIDELINE DK2140 - Stierka na sklo so samolepiacim vešiačikom
42,20 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023
SO - SIDELINE DK2140 - Stierka na sklo so samolepiacim vešiačikom
42,20 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023

Sprchová stierka so samolepiacim vešiačikom je vyrobená z kvalitného materiálu z nehrdzavejúcej ocele s chrómovou povrchovou úpravou.Séria SMEDBO SIDELINE pozostáva zo štýlových sprchových košov a praktických stierok na sklo.Vyberať môžete zo sprchových košov veľkých i malých rozmerov, s košíčkami v jednej, dvoch alebo troch úrovniach. Kolekcia SMEDBO SIDELINE ponúka sprchové košíky pre každú potrebu, vkus a kúpeľňu. Ak potrebujete sprchový kôš, ktorý sa pripevňuje lepidlom, či visí na sprchovej zástene, alebo sa uchytí na sprchovú batériu a do rohov – máme všetky druhy! Využite svoj sprchovací priestor na maximum a získajte navyše štýlový dekoratívny prvok.Nezabúdame ani na údržbu vašej kúpeľne, preto v našej ponuke nájdete elegantné stierky na sklo rôznych druhov a prevedení.So značkou SMEDBO získate hneď niekoľko výhod:•        záruka 10 rokov,•        veľký výber doplnkov z jednej dizajnovej rady,•        estetické skryté upevnenia jednotlivých produktov.Hmotnosť: 0.2290 kg

CB - HERMITAGE B3358 - Náhradná WC kefa
110,40 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023
CB - HERMITAGE B3358 - Náhradná WC kefa
110,40 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023

Vďaka ozdobným prvkom a vzácnosti použitých materiálov sa séria HERMITAGE obzvlášť hodí do elegantných kúpeľní s rustikálnym nádychom. Inšpirovaná klasickým štýlom prináša priestoru honosnú atmosféru, v ktorej sa každý cíti ako kráľ. Jej sklenené elementy sú vyrábané ručne, takže každý výrobok nesie punc jedinečnosti a originality. Úchytky do vane s obojstranným držiakom na mydlo a všetky ďalšie doplnky z kolekcie HERMITAGE nájdete v zlatom či lesklom chrómovom prevedení s predĺženou zárukou - alebo vo farbe antik mosadze. Colombo Design je rodinná spoločnosť založená v roku 1990 v meste Terno d'Isola na severe Talianska. Úspešne zastupuje označenie „Made in Italy“ ako celosvetovo uznávaný výrobca doplnkov do kúpeľne. Výrobky hrdo nesú prívlastok „GREEN MADE“ a spájajú v sebe komfort, kvalitu, funkčnosť a trvácnosť. Všetky produkty značky COLOMBO sú rozdelené do prehľadných kolekcií, ktoré predstavujú riešenie pre moderné, rustikálne aj minimalistické priestory.

CB - LOOK B1658 - Náhradná WC kefa
90,12 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023
CB - LOOK B1658 - Náhradná WC kefa
90,12 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023

Séria LOOK od Colombo Design vyžaruje jemnú eleganciu a kladie dôraz na súmernosť a rovnováhu proporcií. Symbióza jasných línií perfektne dotvorí atmosféru minimalistických priestorov a dodá im svojský charakter. Sklenené elementy sú vyrábané ručne, takže každý výrobok nesie punc jedinečnosti a originality. Doplnky z kolekcie LOOK sú dispozícii až v siedmich farebných prevedeniach, na ktoré platí predĺžená 10-ročná alebo až 30-ročná záruka. Colombo Design je rodinná spoločnosť založená v roku 1990 v meste Terno d'Isola na severe Talianska. Úspešne zastupuje označenie „Made in Italy“ ako celosvetovo uznávaný výrobca doplnkov do kúpeľne. Výrobky hrdo nesú prívlastok „GREEN MADE“ a spájajú v sebe komfort, kvalitu, funkčnosť a trvácnosť. Všetky produkty značky COLOMBO sú rozdelené do prehľadných kolekcií, ktoré predstavujú riešenie pre moderné, rustikálne aj minimalistické priestory.

CB - PLUS W4958 - Náhradná WC kefa
55,80 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023
CB - PLUS W4958 - Náhradná WC kefa
55,80 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023

Formálny dizajn, vysoká kvalita použitých materiálov a jednoduché tvary. Kolekcia PLUS vdýchne kúpeľňovým priestorom nadčasový a vždy aktuálny štýl, ktorý nikdy nevyjde z módy. Doplnky sú dispozícii v širokej škále lesklých aj matných povrchových prevedení s 10 alebo dokonca až 30-ročnou zárukou. Výber je len na vás. Colombo Design je rodinná spoločnosť založená v roku 1990 v meste Terno d'Isola na severe Talianska. Úspešne zastupuje označenie „Made in Italy“ ako celosvetovo uznávaný výrobca doplnkov do kúpeľne. Výrobky hrdo nesú prívlastok „GREEN MADE“ a spájajú v sebe komfort, kvalitu, funkčnosť a trvácnosť. Všetky produkty značky COLOMBO sú rozdelené do prehľadných kolekcií, ktoré predstavujú riešenie pre moderné, rustikálne aj minimalistické priestory.

MAKRO - Ručná kefa de Luxe Moni rôzne farby
4,00 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023
MAKRO - Ručná kefa de Luxe Moni rôzne farby
4,00 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023

Mix

MAKRO - Metlička EKONEX rôzne farby
1,20 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023
MAKRO - Metlička EKONEX rôzne farby
1,20 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023

31300

MAKRO - Kefa na fľaše univerzal malá rôzne farby
1,30 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023
MAKRO - Kefa na fľaše univerzal malá rôzne farby
1,30 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023

21cm, rôzne farebné prevedenie, modrá, šedá, zelená, ružová, biela prskaná

Orion domácí potřeby Drátěnka 3 ks
2,52 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023
Orion domácí potřeby Drátěnka 3 ks
2,52 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023

Kvalitní Drôtenka ORION 12x10cm 3ks z kategorie Dom a záhrada | Domácnosť | Potreby pre upratovanie domácnosti | Handry, hubky a utierky na upratovanie.

Čistič fliaš Tierra Verde 1kg
7,66 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023
Čistič fliaš Tierra Verde 1kg
7,66 €
Uvedená cena je platná k 27.09.2023

Čistič fliaš Tierra Verde 1kgČistič fliaš vyčistí vaše fľaše na vodu, smoothie alebo dojčenské fľaštičky od usadenín minerálov, zvyškov ale aj nepríjemného zápachu a poradí si aj na ťažko dostupných miestach. PoužitieUmývanie fliaš na vodu:Do fľaše nasypeme 1 polievkovú lyžicu prášku (cca 30 g), zalejeme teplou vodou, uzavrieme a dôkladne pretrepeme. Potom fľašu opatrne otvoríme a necháme roztok pôsobiť aspoň niekoľko minút. Pretože pri chemickej reakcii vzniká značný tlak a hrozí vytrysknutie tekutiny, odporúčame fľaše čistiť v dreze, umývadle či vo vani. Po umytí nádoby vždy vypláchneme pitnou vodou.Umývanie fliaš od ovocných štiav/smoothies:Postupujeme rovnako. V prípade zaschnutých usadenín na skle použijeme čo najteplejšiu vodu a necháme odmočiť.Umývanie fliaš od mlieka (alebo akéhokoľvek mliečneho výrobku):Najskôr vypláchneme studenou vodou, aby sme odstránili zvyšky bielkovín, ďalej postupujeme rovnako.Hliníkové fľaše odporúčame umývať iba horúcou vodou a gélom na riad. Hliník by v reakcii na čistiaci prášok oxidoval a šedol, rovnako ako sa to stáva hliníkovému riadu napríklad v umývačke.UpozornenieMôže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je nutná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice. Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Kontaminovaný odev si vyzlečte a pred opätovným použitím vyperte.Zloženie> 30 % sóda bikarbóna, 15 – 30 % perkarbonát sodný, < 5 % kyselina citrónová